Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Archive for the ‘infofinanse’ Category

Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe, przed którego skutkami człowiek stara się zabezpieczyć, stanowi centrum wszelkich rozważań praktycznych i teoretycznych z dziedziny ubezpieczeń. Dlatego też należy poświęcić mu nieco uwagi. Pojęcie to jest ściśle określone w praktyce ubezpieczeniowej. W sferze prawa ubezpieczeniowego, o zdarzeniu losowym mówimy wtedy, gdy odnosimy się do zdarzeń, które występują ze statystyczną prawidłowością. Zdarzenie losowe […]

Ogólne warunki ubezpieczeń

Okoliczność, że istnieją liczne rodzaje ubezpieczeń dotyczące skutków bardzo różnych zdarzeń, powoduje, iż powołane już przepisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie mogą e sposób szczegółowy unormować praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych ich typów. Dlatego też, aby jasno i wyraźnie określić wzajemne prawa i […]

Forma umowy ubezpieczenia

W zasadzie, do zawarcia prawnie obowiązującej umowy ubezpieczenia nie jest wymagana żadna forma kwalifikowana. Jednakże z reguły, w myśl postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, umowa taka zawierana jest w formie pisemnej. Taka praktyka oraz przepisy wynikające z kodeksu cywilnego, które stwierdzają, że umowa ubezpieczenia musi zostać potwierdzona dokumentem pisanym takim jak polisa, mogą nasuwać myśli o […]

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenia uregulowane zostało przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego. Jednakże bardzo ważną rolę odgrywają przy jej zawarciu ogólne warunki ubezpieczeń. Precyzują one czynności, których dokonanie jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia. Jest oczywiste, że do umowy tej w sprawach nieuregulowanych normami specjalnymi, znajdują zastosowanie ogólne zasady dotycząca zwierania umów. Na tle przepisów kodeksu cywilnego […]

Obowiązki stron

Umowa ubezpieczenia, w oparciu o ogólne warunki ubezpieczeń, reguluje w sposób szczegółowy prawa i obowiązki stron umowy. W świetle zapisów umowy ubezpieczenia, które kształtowane są przez o. w. u., do podstawowych obowiązków ubezpieczającego należy udzielenie zakładowi ubezpieczeniowego prawdziwych informacji o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zrealizowanie się zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Okoliczności te […]

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci