Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia

W ubezpieczeniach tradycyjnych, narzutami na składkę netto są między innymi narzuty na koszty zawarcia ubezpieczenia. Jest to zazwyczaj narzut jednorazowy, ustalany w procentach sumy ubezpieczenia. Narzut ten doliczany jest do składki netto. W przypadku, gdy składka ta jest jednorazowa, również narzut jest jednorazowy. Jeśli natomiast składka mącona jest regularnie, narzut na nią jest rozłożony, czyli […]

Rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na życie

Istnieje wiele czynników wyróżniających ubezpieczenia na życie spośród innych ubezpieczeń. Jednym z najbardziej istotnych jest długi horyzont czasowy, na jaki są zawierane. Wieloletni okres ubezpieczenia powoduje, że podejście do ryzyka związanego z tym ubezpieczeniem musi być inne niż w przypadku ubezpieczeń krótkookresowych. Ryzyko może bowiem być w tym przypadku bardzo zmienne. Także podejście do kalkulacji […]

Struktura ubezpieczeń osobowych

Całość ubezpieczeń gospodarczych, dzielona jest na ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia osobowe zdefiniowane są w kodeksie cywilnym jako ubezpieczenia obejmujące ryzyko zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, ubezpieczenie osobowe składa się z dwóch podstawowych części, to znaczy z ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie […]

Decyzje konstytutywne organów i decyzje deklaratoryjne

Kiedy decyzja wydana przez organ podatkowy powoduje powstanie samego zobowiązania podatkowego wówczas ma charakter konstytutywny. Innymi słowy oznacza to że doręczenie takiej decyzji tworzy zupełnie nowy stan prawny, podatnik staje się zobowiązany do uiszczenia wskazanej w decyzji kwoty podatku. Dodatkowo samo doręczenia powoduje wystąpienie jeszcze dwóch istotnych skutków, z których pierwszym jest rozpoczęcie biegu terminu […]

Inkasent

W myśl zapisów ordynacji podatkowej inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zobowiązana zgodnie z brzmieniem przepisów do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie na konto odpowiedniego organu podatkowego. Podobnie więc jak w przypadku płatnika definicja pojęcia wypływa czy tez wskazana jest za pomocą […]

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci