Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Pojęcie obowiązku podatkowego

Termin obowiązek podatkowy w doktrynie prawa podatkowego używany jest w dwóch znaczeniach. Pierwsze dotyczy reguł podatkowych zawartych w ustawach, określających i obejmujących stan prawnopodatkowy i faktyczny oraz określających jego następstwa prawne. ( abstrakcyjny obowiązek podatkowy) Istnieje także pojęcie zindywidualizowanego obowiązku podatkowego powstającego w momencie zaistnienia przesłanek ustawowych opodatkowania czyli chwili kiedy np. człowiek, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spełnia warunki z którymi ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Moment powstania samego zindywidualizowanego obowiązku podatkowego, jest jednocześnie chwilą w której rodzi się stosunek podatkowo prawny między określonym podmiotem a związkiem publicznoprawnym. Niezależnie od ujęć w doktrynie ustawodawca postarał się o stworzenie definicji ustawowej obowiązku podatkowego. Zgodnie z brzmieniem ustawy jest to nieskonkretyzowana przymusowa powinność poniesienia świadczenia w związku z zaistnieniem zdarzenia ujętego w ustawie. Miał więc na myśli ustawodawca powstanie zindywidualizowanego obowiązku w chwili spełnienia przesłanek ( np. sprzedaż biletu przez kioskarza).

Przedawnienie w przypadku obowiązku powstającego z mocy prawa

Konstrukcja przedawnienia obowiązku wynikającego z mocy obowiązującego prawa jest podobna do tej dotyczącej obowiązków wynikających z doręczenia decyzji administracyjnych. Najbardziej klasycznym przykładem kiedy można mówić o biegu przedawnienia jest sytuacja w której podatnik zobowiązany był do złożenia deklaracji podatkowej jeżeli tego nie uczynił w wyznaczonym terminie bieg przedawnienia wynosi 5 lat. W ciągu tego okresu właściwy organ podatkowy ma prawo a wręcz obowiązek wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień i jeśli będzie taka konieczność nałożenia grzywny w określonej wysokości. Dokładnie taki sam termin ma miejsce w przypadku opodatkowywania dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach przychodu, pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W tym przypadku jednak okres przedawnienia liczy się od końca roku podatkowego w którym upłynął termin składania deklaracji podatkowych. Jak widać najistotniejsze z punktu widzenia przedawnienia jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Odpowiedzi na to pytanie szukać należy w poszczególnych ustawach podatkowych. Niektóre z nich jednak nie określają dokładnie terminów wówczas pozostaje interpretacja zapisów ustawy.

Tryb postępowania w zaniechaniu indywidualnym

Podatnik może zwrócić się w szczególnej sytuacji do organu podatkowego z wnioskiem o zaniechanie w całości czy też części ustalenia zobowiązania podatkowego, przede wszystkim w momencie gdy ustalenie i pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika w szczególności jego egzystencji. Odnosi się to jednak tylko i wyłącznie do zobowiązań podatkowych wynikających z istnienia stosunku prawno podatkowego między podatnikiem a Państwem. Nie ma możliwości zastosowania instytucji zaniechania w przypadku zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego. Cała procedura może być wszczęta tylko i wyłącznie na wniosek samego zainteresowanego podatnika. W przypadku gdy organ podejmie decyzje o zaniechaniu ustalenia zobowiązania podatkowego w całości, organ zamiast wydać decyzje o ustaleniu wysokości zobowiązania , formułuje i dostarcza podatnikowi decyzje o zaniechaniu ustalenia zobowiązania. Sytuacje w których organ zaniechał części zobowiązania skutkują wydaniem decyzji w której ustalona jest wysokość pozostałego zobowiązania podatkowego jak również informacja w jakiej części organ zaniechał ustalenia zobowiązania. Całość konstrukcji opiera się na uznaniu administracyjnym i kierowaniu się enigmatycznym ważnym interesem podatnika.

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych

Związek publiczny może niekiedy zrezygnować z części przysługujących mu uprawnień, jako przykłada takiej rezygnacji można spokojnie podać zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych. Oczywiście stosowanie tej instytucji powinno być ograniczone do szczególnie uzasadnionych sytuacji tak aby niepotrzebnie nie narażać interesu fiskalnego danego związku publicznoprawnego. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia równego traktowania podatników, zawsze istnieje niebezpieczeństwa wysunięcia przez osoby trzecie zarzutu faworyzowania przez organ konkretnego podatnika. Zastosowanie zaniechania jest możliwe tylko i wyłącznie w stosunku do zobowiązań podatkowych powstających w wyniku wydania i doręczania decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego. Zastosowanie instytucji zaniechania powoduje że nie jest już możliwe wydanie i doręczenie wspomnianej decyzji. Także mimo powstania samego obowiązku podatkowego nie przekształca się on w zobowiązanie. Nie należy utożsamiać instytucji zaniechania ustalenia zobowiązania z zaniechaniem poboru podatku ta druga związana jest z następnym etapem rozwoju stosunku prawno podatkowego istniejącego między podatnikiem a związkiem publicznoprawnym.

Zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej zastosowanie instytucji zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego możliwe jest na dwóch płaszczyznach, tworzenia prawa podatkowego i jego stosowania. W pierwszym przypadku to sam Minister Finansów może w drodze rozporządzenia zaniechać całości albo części ustalania zobowiązań podatkowych w przypadkach i sytuacjach uzasadnionych interesem publicznym. Działanie takie ma charakter prawotwórczy i co ważniejsze samo rozporządzenie musi odnosić się do sytuacji oznaczonych kategorialnie, czyli nie jednostkowo indywidualnie a dotyczyć wszystkich podatników zaliczających się do danej grupy albo też wszystkich podatników. Rozporządzenia z jednej strony adresowane są do organów podatkowych a z drugiej podatników. W przypadku wydania przez Ministra Finansów rozporządzenie czyli zaniechania ustalania zobowiązań, organy podatkowe zobowiązane są do nie wydawania decyzji ustalających istnienie zobowiązania. W żadnym wypadku nie jest to kwestia która pozostawił ustawodawca swobodnej ocenia organów podatkowych. Drugi przypadek zaniechania dotyczy spraw indywidualnych. Zastosowanie zaniechania w tych sytuacjach będzie miało charakter decyzji administracyjnej( podatkowej) Właściwość rzeczową organów do wydawania takich decyzji ustala Minister Finansów.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci