Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Sytuacje wymagające wniosku o zwrot nadpłaty podatku

Sytuacje które wymagają złożenia przez podatnika wniosku o stwierdzenia nadpłaty to takie w których nadpłata powstała w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a samo zobowiązanie powstało z mocy prawa. Najbardziej klasyczne z tych sytuacji to te w których podatnik złożył uprzednio deklaracje ( swoje zeznanie podatkowe) z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego- wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot . Wydanie przez właściwy organ podatkowy decyzji o powstaniu nadpłaty obliguje podatnika do dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej. W przypadku kiedy podatnik był rozliczany przez płatnika- wysokość nadpłaty również określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając jednocześnie własne roczne zeznanie podatkowe. Ta sytuacja odnosi się tylko i wyłącznie do nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji gdy podatnik nie był zobowiązany do złożenia samej deklaracji, wysokość zaistniałej nadpłaty również określa w składanym wniosku o jej zwrot. Dla osób fizycznych możliwość odzyskania nadpłaconego podatku jest instrumentem z którego chętnie korzystają.

Termin zwrotu podatku

Ponieważ zróżnicowane są same okoliczności które mogą być przyczyną powstania nadpłaty, tak samo różne są terminy dokonania jej zwrotu. Trzydziestodniowy( od momentu wydania decyzji o istnieniu nadpłaty) termin na dokonanie zwrotu ma właściwy organ w sytuacji gdy: Wydana decyzja zmieniła wysokość wcześniej ustalonego zobowiązania podatkowego albo też istniejącej zaległości podatkowej, zmieniła odpowiedzialność podatkową płatnika albo też inkasenta. Uchyliła albo stwierdziła nieważność wcześniejszej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo zaległości podatkowej. Tak samo jeżeli uchyliła albo stwierdziła nieważność decyzji ustalającej odpowiedzialność podatkową inkasenta i płatnika, jak również zwyczajnie kiedy wydana decyzja stwierdziła istnienie samej nadpłaty. Termin 30 dni zostaje zachowany w sytuacji gdy został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty a nadpłata powstała w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Termin na dokonanie zwrotu ulega wydłużeniu do 3 miesięcy w przypadku złożenia przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, zeznania wstępnego w podatku dochodowym od osób prawnych albo również deklaracji podatku akcyzowego. Zwrot dokonywany jest na wskazany rachunek,płatnika inkasenta albo samego podatnika.

Żądanie stwierdzenia nadpłaty

Niektóre sytuacje wymagają od podatnika złożenia wniosku o stwierdzenie zaistnienia nadpłaty zanim dojdzie fizycznie do jej zwrotu. Takie żądanie powinno być wystosowane w następujących sytuacjach; Kiedy podatnik ze znanych sobie i uzasadnionych wedle rozeznania powodów kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo też jego wysokości, również w sytuacji gdy podatnik którego zobowiązanie wynika z mocy prawa w swoim zeznaniu rocznym podatkowym, zeznaniu wstępnym w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych albo tez w deklaracji akcyzowej wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne albo w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowana kwotę- Wyraźnie widać że w wypadkach gdy nadpłata wynikła z niedopatrzenia ze strony podatnika jego niedbałości albo roztargnienia, ustawodawca wymaga od niego własnoręcznego naprawienia błędu, przyczyn tej regulacji można dopatrywać się w dbałości o interes Skarbu Państwa. Wniosek złożyć powinien też podatnik który nie jest zobowiązany do składania deklaracji a dokonał wpłaty podatku nienależnego albo w wysokości większej od należnej. Uprawnienie takie posiadają też płatnicy i inkasenci jeśli wpłacili podatek większy od pobranego.

Zaniechanie czyli ważny interes podatnika

Najlepszym przykładem na „uzasadniony interes” podatnika jest kwestia jego egzystencji, jeżeli ustalenie zobowiązania podatkowego mogłoby jej w istotnym stopniu zagrozić to warto w takiej sytuacji zastosować instytucję zaniechania. Zagrożenie egzystencji można uznać za pojęcie nieco zmienne ale bez wątpienia można się domyśleć o jaka wagę interesu w takiej sytuacji będzie chodziło. W przypadku osoby fizycznej zagrożenie egzystencji będzie oznaczało fizyczną niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych ( jak ubranie się czy też zakup jedzenia) Natomiast w odniesieniu do jednostek organizacyjnych można mówić o zagrożeniu egzystencji kiedy nałożenie zobowiązania podatkowego mogło by być takim obciążeniem finansowym które zagroziłoby płynności finansowej danego podmiotu gospodarczego. Samo stwierdzenie w złożonym wniosku istnienia ważnego interesu podatnika nie obliguje organu podatkowego do wydania decyzji o zaniechaniu ustalenia zobowiązania, stwarza jedynie taka możliwość. Organ może dokonać odmiennej oceny stanu faktycznego i dojść do wniosku że nie zachodzą przesłanki wymagane dla rozpoczęcia procedury zaniechania.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Logiczne jest że każdy podmiot zobowiązany do rozliczenia się z osiągniętego dochodu i uiszczenia odpowiedniej wysokości podatku, stara się ciężar fiskalny w maksymalny sposób obniżyć. Porządek prawny obfituje w regulacje dotyczące zobowiązań podatkowych które umożliwiają w legalny sposób dokonania umniejszenia podstawy podatku. Do najbardziej znanych i często wykorzystywanych należą ulgi i zwolnienia, które dzielą się na przedmiotowe ( wynikające z podejmowania określonych działań) oraz podmiotowe ( przysługujące określonym grupom podmiotów co do których ustawodawca kierując się rożnymi względami przewidział możliwość znacznego obniżenia obciążenia podatkowego) Podmioty które chcą skorzystać z owych rozwiązań prawnych muszą oczywiście dokonać szeregu czynności, działań wypełniających znamiona tych które dają podstawę prawna do zastosowania danej ulgi czy zwolnienia. Organy administracji właściwie ze względu na kontrolę rozliczania zobowiązań podatkowych wnikliwi badają czy podmiot wypełnił wszystkie przesłanki. Jeżeli nie będzie musiał uiścić podatek w oryginalnej wysokości powiększony o naliczoną karę. Dlatego poruszając się w katalogu dostępnych ulg należy zachować czujność i najlepiej skorzystać z pośrednictwa profesjonalisty.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci