Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Odstąpienie od umowy

Kodeks cywilny w przepisie artykułu 814, paragraf drugi, uprawnia zakład ubezpieczeń do dostąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zakład ponosił odpowiedzialność jeszcze przed terminie uiszczenia składki, a ubezpieczający tej składki w określonym terminie nie uiścił. Odstąpienie od umowy w takim wypadku będzie jednak skuteczne jedynie wtedy, gdy zakład ubezpieczeń powiadomi o tym fakcie ubezpieczającego. […]

Wypowiedzenie umowy

Dość duże znaczenie w praktyce ubezpieczeniowej ma swoistego rodzaju wypowiedzenie umowy, które powoduje wygaśnięcie stosunku prawnego ubezpieczenia, jako niemającego już racji bytu, następujące w przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia lub też śmierci osoby ubezpieczonej, w przypadku ubezpieczenia na życie. W ubezpieczeniach majątkowych, zajście wypadku ubezpieczeniowego powodującego nawet bardzo duże uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, nie zawsze powoduje […]

Wygaśnięcie stosunku prawnego ubezpieczenia

Stosunek prawny ubezpieczenia trwa zazwyczaj przez czas określony w umowie ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony i stosunek ubezpieczenia powstały w wyniku jej zawarcia trwa tak długo, jak ta umowa wiąże strony. Okres ten może być wskazany kalendarzowo, np. jeden rok, miesiąc. W ubezpieczeniach obowiązkowych czas trwania umowy określają warunki danego ubezpieczenia określone […]

Kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia

Definicję ustawową umowy ubezpieczenia zawiera przepis artykułu 805 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, w zamian za zobowiązanie ubezpieczającego dotyczące uiszczania składki. Umowa ubezpieczenia należy do grupy umów przyczynowych, zwanych inaczej kazualnymi. Poza tym, umowę ubezpieczenia należy zaliczyć […]

Wypadek ubezpieczeniowy

W związku z tym, że ochrona ubezpieczeniowa w swej naturze odnosi się do zdarzeń, które powodują ujemne skutki, a więc niosą ze sobą uszczerbek w dobrach majątkowych lub osobistych osoby ubezpieczonej, pojęcie wypadku ubezpieczeniowego również odnosi się do tych zdarzeń losowych, które nazwać można nieszczęśliwymi wypadkami. Wypadek ubezpieczeniowy jest to bowiem zdarzenie losowe, które objęte […]

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci