Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Strony umowy ubezpieczenia

Cechą umowy ubezpieczenia jest to, że jedną z jej stron jest zawsze zakład ubezpieczeń. W związku z tym, stwierdza się, że ubezpieczenie z niej wynikające jest kwalifikowanym stosunkiem prawnym zobowiązaniowym. Drugą stroną umowy ubezpieczenia jest ubezpieczający. Ubezpieczającym, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i doktryny, jest osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości […]

Treść umowy ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do ponoszenia przez oznaczony czas niebezpieczeństwa pokrycia określonych strat bądź też spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczeniowej wypadku ubezpieczeniowego, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę ubezpieczeniową. Z tej definicji umowy ubezpieczenia wynika, iż jedną ze stron tej umowy jest zawsze zakład ubezpieczeń, czyli jednostka […]

Regulacja prawna umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia uregulowana została przepisami artykułów 805-834 kodeksu cywilnego. Warto podkreślić, że w Polsce dopiero w roku 1964 umowa ubezpieczenia uregulowana została aktem prawnym tak wysokiej rangi, co świadczy niewątpliwie o dostrzeżeniu przez ustawodawcę ważnej roli społeczno- gospodarczej, jaką pełnią ubezpieczenia. Przepisy kodeksu cywilnego, mimo że poświęcają oddzielne normy prawne kwestiom ogólnym umowy ubezpieczenia, szczególnym […]

Ubezpieczenia są umowne

Zgodnie aktualnie obowiązującym ustawodawstwem ubezpieczeniowym wszystkie ubezpieczenia, jakie funkcjonują w Polsce są umowne. W związku z tym, ochrona ubezpieczeniowa, bez względu na to, jaki ma ona mieć charakter, może zostać zapewniona tylko poprzez zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia. Umowa taka zawierana jest pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym a ubezpieczającym. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń dobrowolnych, jak i obowiązkowych. Wynika […]

Ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majątkowe

Istnieją pewne różnice pomiędzy ubezpieczeniami osobowymi a ubezpieczeniami majątkowymi, o których warto wspomnieć. Wyróżnia się wiele kryteriów, w których te różnice występują. Jak już wcześniej było wspomniane ubezpieczenia osobowe dotyczą pokrywania potrzeb finansowych, które powstały w wyniku pewnych zdarzeń losowych wpływających na życie człowieka. Ubezpieczenia majątkowe natomiast mają pokrywać starty materialne, które powstały w wyniku […]

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci